Odkazy  • Stránky aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí ( informace o parcelách ) ZDE
  • Stránky formulářů pro zápisy do katastru nemovitostí ZDE
  • Stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) ZDE
  • Seznam katastrálníh pracovišť v ČR ZDE
  • Stránky Portálu veřejné správy ZDE
  • Stránky aplikace Archivní mapy (prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru) ZDE