Naše službyGeodetické práce


Práce v katastru nemovitostí
 • Geometrický plán pro:
   • rozdělení pozemku (pro koupi, prodej nebo směnu)
   • změnu hranice pozemku
   • vyznačení budovy (rozestavěné stavby, novostavby ke kolaudaci)
   • vyznačení změny vnějšího obvodu budovy (přístavby ke kolaudaci)
   • vyznačení věcného břemene
   • doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci
   • průběh upřesněné hranice pozemků
 • vytyčení hranic pozemků
 • konzultace v oboru katastru nemovitostí

Po domluvě možnost zprostředkování zhotovení „ocenění nemovitosti“ a sepsání smlouvy pro vklad do katastru nemovitostí.

Podívejte se na rady spojené s katastrem nemovitostí zde

Inženýrská geodézie
 • dokumentaci skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic jednotlivých správců
 • zaměření podélných a příčných profilů liniových staveb
 • vytyčení prostorové polohy bodu
 • vytyčovaní podrobných bodů na stavbách
 • vytyčení průběhu inženýrských sítí na základě dodaných mapových podkladů nebo vyhledání podzemních vedení (hledačkou podzemních sítí)
 • zaměření a vyhotovení stavební dokumentace
 • zaměřování a výpočty geometrických parametrů jeřábových drah


Mapové podklady
 • zaměření polohopisu a výškopisu obcí
 • mapové podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu včetně majetkoprávních podkladů a zákresu inženýrských sítí
 • mapové podklady pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí
 • základní mapy závodů